Uzyskaj dotacje dla firmy

Aby pomóc startupom, rządy przyznały dotacje i zachęty, z których najpopularniejsze to ulgi podatkowe.

Przyglądając się niektórym z tych krajów i subsydiom, można zauważyć, że jest to dobry sposób dla rządów na zachęcanie startupów do tworzenia miejsc pracy, budowania firm takich jak Amazon czy Tesla i pomagania w tworzeniu nowych absolwentów.

Rządy oferują te zachęty, ponieważ wiedzą, jak ważne jest, aby gospodarka pozostała konkurencyjna w branży, w której istnieje ryzyko – można odzyskać siły po stracie, ale może nie być w stanie wyjść z bankructwa.

Dotacje dla firmy lub subsydia, jak są one również znane, są postrzegane w wielu różnych branżach, a niektóre kraje oferują je, aby pomóc firmom wejść na ich rynek.

Przed podjęciem decyzji, czy chcesz zbadać ideę subsydiowania swojej firmy, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób może to przynieść firmie korzyści i jakie ryzyko możesz podjąć. Jeśli Twoja firma jest zainteresowana zbadaniem tej opcji tylko z powodu spekulacji na temat możliwych korzyści finansowych, nie ma potrzeby realizowania pomysłu o tak dużym potencjalnym ryzyku.

„Stwórz plan marketingowy, który zawiera szereg strategii i taktyk, aby zoptymalizować działania marketingowe. Aby to zrobić, będziesz musiał stworzyć prognozę sprzedaży, która zostanie uznana za realistyczną i osiągalną”.

Skorzystaj z dotacji dla firmy, wykorzystując je w planie marketingowym. Tego typu zachęty ułatwiają firmom pozyskiwanie nowych klientów, dlatego należy z nich korzystać częściej.

Najważniejsze jest to, że te dotacje wiążą się z wieloma innymi korzyściami, takimi jak niższe podatki lub w ogóle nie wiążą się z żadnymi podatkami.

Dotacja dla startupu

Dotacja to płatność, która jest przekazywana firmie, aby pomóc jej się rozwijać. Może to mieć formę gotówki, ulg podatkowych lub innego rodzaju korzyści finansowych.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, musisz spełnić określone kryteria. Jednym z tych kryteriów jest przynależność co najmniej 51% do kobiet i firm będących własnością mniejszości. Jeśli Twoja firma spełnia ten wymóg, możesz ubiegać się o pożyczkę biznesową bez żadnych odsetek.

Dotacja na startup nie jest łatwym zadaniem. Jednak przy obecnym klimacie gospodarczym może to być bardziej przystępne cenowo.

Dotacja dla startupu ma miejsce wtedy, gdy firma wspiera finansowo biznes, który nie jest w stanie samodzielnie pokryć swoich wydatków. Dotacje te są zwykle udzielane, aby pomóc utalentowanym i innowacyjnym firmom rozpoczynającym działalność w przedsięwzięciach wysokiego ryzyka, pod warunkiem, że mają solidny biznesplan i udokumentowane osiągnięcia w zakresie generowania przychodów.

W przeszłości rządy udzielały wielu subsydiów dla różnych sektorów, aby zachęcić biznes. Niektóre z dotacji obejmują wakacje podatkowe, niskooprocentowane pożyczki i dotacje oraz obniżone stawki podatku od osób prawnych.

Nieczęsto jednak widać, że rządy zapewniają bezpośrednie wsparcie finansowe małym przedsiębiorstwom. W tym studium przypadku rząd Irlandii zrobił to dla startupu – firmy Pryte.

Pryte to irlandzka firma technologiczna, która dostarcza rozwiązania w zakresie tworzenia oprogramowania dla wyspecjalizowanych rynków, takich jak automatyka przemysłowa, obrona i sektor lotniczy. Firma wykorzystuje swoje innowacyjne oprogramowanie do programowania robotów, które są zwykle używane w fabrykach i innych ustawieniach produkcyjnych do automatyzacji lub wykonywania zadań, takich jak spawanie lub pakowanie produktów.